Zawiadomienie o reklamacjach

Składanie reklamacji

Staramy się zapewnić Ci jak najlepsząobsługę. Jeśli nie wszystko pójdzie zgodnie z Twoimi oczekiwaniami lub jeślipopełnimy błąd, poinformuj nas o tym. Dzięki temu będziemy mogli spróbowaćnaprawić sytuację i zapobiec powtórzeniu się podobnych problemów. Najszybszym inajłatwiejszym sposobem przekazania nam swoich uwag jest wysłanie wiadomości e-mail na adres complaints@youlend.com.

Abyśmy mogli zarejestrowaćTwoją reklamację, musisz podać następujące informacje:

·      Twoje imię i nazwisko orazadres e-mail;

·      Jakie problemywystąpiły/opis problemu;

·      W jaki sposób problem Ciędotknął;

·      Wszelkie nazwiska i daty,jeśli już rozmawiałeś z kimś o tym problemie; oraz

·      Jeśli to możliwe, wszelkiestosowne dokumenty.

Co dalej?

Skontaktujemy się z Tobązazwyczaj w ciągu 1 dnia roboczego, aby spróbować rozwiązać Twój problem. Wprzypadku bardziej złożonych problemów możemy potrzebować więcej czasu na ich .W takiej sytuacji zadzwonimy lub napiszemy do Ciebie, aby poinformować Cię, żeotrzymaliśmy Twoją reklamację.

Rozstrzygnięcie reklamacji

Udzielimy Ci odpowiedzi na zgłoszone przezCiebie problemy tak szybko, jak to możliwe. Nasza procedura reklamacyjnazajmuje do 15 dni roboczych.  W wyjątkowychsytuacjach może potrwać do 35 dni roboczych. Nasze rozstrzygnięcie:

  • Potwierdzi problemy opisane w pierwotnej reklamacji;
  • Przedstawi wyniki dochodzenia; oraz
  • Przedstawi proponowane rozstrzygnięcie (jeśli będzie to możliwe).

Produkty i usługi YouLend nie są regulowane przez Financial ConductAuthority, dlatego nasi klienci nie będą mogli skierować swojej skargi do FinancialOmbudsman Service.

Porozstrzygnięciu reklamacji nie jesteśmy w stanie ponownie jej rozpatrzyć, jeślinie pojawiły się nowe istotne informacje lub dowody.