Klachten

Als u als huidige, historische of potentiële klant of partner van YouLend een vraag of probleem heeft gesteld bij YouLend, bijvoorbeeld bij uw relatiebeheerder of een andere medewerker van YouLend, zonder een bevredigend antwoord te hebben ontvangen, raden wij u aan om een klacht in te dienen bij YouLend.

Neem dan schriftelijk contact met ons op via het volgende adres:
Complaints
YouLend
90 High Holborn, 5th Floor
London, WC1V 6LJ
UK

Per e-mail: complaints@youlend.com
Per telefoon: +44 (0) 845600 3573

Geef ons alstublieft zoveel mogelijk informatie over uzelf en de reden voor het indienen van een klacht als u zich prettig bij voelt en waarvan u denkt dat het ons in staat zal stellen om uw klacht te beoordelen. U kunt er zeker van zijn dat uw klacht vertrouwelijk wordt behandeld en dat alle persoonlijke informatie in verband met de klacht zal worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Lees hieronder meer over onze klachtenprocedure en ons privacybeleid.

We bevestigen de ontvangst van de klacht binnen 5 werkdagen en streven ernaar uw klacht binnen nog eens 5 werkdagen op te lossen.
We zullen onze beoordeling van uw klacht duidelijk en via het door u gewenste communicatiekanaal bekendmaken, als dit aan ons is medegedeeld.

Als we u niet binnen 8 weken na ontvangst van de klacht een definitief antwoord op uw klacht hebben gegeven of als u niet tevreden bent met ons antwoord, kan de Financial Ombudsman Service in het VK u mogelijk helpen. De Financial Ombudsman Service in het VK is door het Parlement ingesteld om geschillen tussen financiële bedrijven en hun klanten op te lossen en zij kunnen mogelijk een onafhankelijke beoordeling van uw zaak uitvoeren.

The Financial Ombudsman Service
South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Londen, E14 9SR
www.financial-ombudsman.org.uk
Per telefoon: +44 (0) 845080 1800
Per e-mail: enquiries@financial-ombudsman.org.uk

Meer informatie is hier te vinden https://www.financial-ombudsman.org.uk/PUBLICATIONS/consumer-leaflet.htm

1. Inleiding

YouLend Ltd en haar gelieerde bedrijven, inclusief maar niet beperkt tot Liquid Finance Partners Ltd. ("YL"), beschouwt klachten als een kans om te leren en verbeteringen door te voeren voor de toekomst, evenals een kans om dingen recht te zetten voor de entiteit die de klacht heeft ingediend.

Onze stakeholders zijn onze klanten, partners, medewerkers, aandeelhouders en de bredere samenleving waarin wij opereren. Daarom hebben we een inclusieve en holistische benadering van de definitie van belanghebbenden aangenomen, terwijl we ernaar blijven streven om een stempel te drukken op de samenleving waarin we leven en werken.

Wij garanderen:

  1. Om te zorgen voor een eerlijke klachtenprocedure die duidelijk en gemakkelijk te gebruiken is voor iedereen die een klacht wil indienen. Toegang tot eerlijke behandeling en beoordeling is net zo belangrijk als de regels en procedures zelf
  2. Het bestaan van dit klachtenbeleid en deze procedure bekend te maken zodat onze belanghebbenden contact met ons kunnen opnemen om een klacht in te dienen
  3. Ervoor te zorgen dat iedereen die bij of voor YL werkt, weet wat hij/zij moet doen als er een klacht binnenkomt
  4. Ervoor te zorgen dat alle klachten eerlijk en tijdig worden onderzocht
  5. Ervoor te zorgen dat alle klachten - voor zover mogelijk - worden opgelost en dat relaties worden hersteld
  6. Om informatie te verzamelen waarmee we kunnen verbeteren wat we doen

2. Wat is een klacht?

Een klacht is elke uiting van ontevredenheid door een belanghebbende, al dan niet gerechtvaardigd, over enig aspect van de zaken die worden gevoerd door of namens YL. De uiting van ontevredenheid kan mondeling of schriftelijk zijn. Indien de uiting van ontevredenheid mondeling is, is de ontvanger die namens YL handelt verplicht om deze uiting schriftelijk te noteren en ervoor te zorgen dat de klacht wordt voorgelegd aan de betreffende lijnmanager.

3. Wie kan een klacht indienen?

Een klacht kan worden ingediend door elke belanghebbende zoals hierboven gedefinieerd, inclusief maar niet beperkt tot huidige, historische of potentiële klanten of een derde persoon of organisatie die zaken doet met YL.

Een klacht kan mondeling, telefonisch, per e-mail of anderszins schriftelijk worden ingediend.

4. Vertrouwelijkheid

Alle klachtinformatie zal gevoelig en vertrouwelijk worden behandeld, waarbij alleen degenen die hiervan op de hoogte moeten zijn worden geïnformeerd en alle vereisten inzake databescherming worden nageleefd. Elke klacht die persoonlijke informatie bevat, wordt bewaard gedurende drie jaar nadat de klacht geacht wordt te zijn afgehandeld, waarna de klacht zal worden vernietigd.

5. Verantwoordelijkheid

De algehele verantwoordelijkheid voor dit beleid en de uitvoering ervan ligt bij onze directeuren en alle commissies of stuurgroepen die zijn opgericht door en onder toezicht staan van de genoemde directeuren.

We bevestigen de ontvangst van de klacht binnen 5 werkdagen en streven ernaar de klacht binnen nog eens 5 werkdagen op te lossen. We zullen onze beoordeling van uw klacht duidelijk en via het door u gewenste communicatiekanaal bekendmaken, als dit aan ons is medegedeeld.

Als we u niet binnen 8 weken na ontvangst van de klacht een definitief antwoord op uw klacht hebben gegeven of als u niet tevreden bent met ons antwoord, kan de Financial Ombudsman Service in het VK u wellicht helpen. De Financial Ombudsman Service in het VK is door het Parlement ingesteld om geschillen tussen financiële bedrijven en hun klanten op te lossen en zij kunnen mogelijk een onafhankelijke beoordeling van uw zaak uitvoeren.

The Financial Ombudsman Service
South Quay Plaza 183 Marsh Wall Londen E14 9SR
www.financial-ombudsman.org.uk
Per telefoon: +44 (0) 845080 1800
Per e-mail: enquiries@financial-ombudsman.org.uk

Meer informatie is hier te vinden https://www.financial-ombudsman.org.uk/PUBLICATIONS/consumer-leaflet.htm