Privacyverklaring

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Economische Ruimte

Laatst bijgewerkt: Maart 2023

1. Inleiding

YouLend Limited ("YouLend", samen met zijn 100% dochterondernemingen, hierna "YouLend Group", "wij", "we" "onze" of "ons") zet zich in voor de bescherming van uw privacy. Het doel van deze Privacyverklaring is om uit te leggen hoe we persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken in verband met onze bedrijfsactiviteiten.  

Afhankelijk van de regio waarin u zich bevindt, zijn de volgende YouLend Group-bedrijven verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens:

• Verenigd Koninkrijk en Europese Economische Ruimte (“EER”) (exclusief Duitsland):  YouLend, 90 High Holborn, WC1V 6LJ.

• Duitsland: YouLend GmbH, Maximilianstr. 54, 80538 München, en YouLend, 90 High Holborn, WC1V 6LJ.

Artikel 27 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de EU vereist dat organisaties die niet in de Europese Unie zijn gevestigd, een vertegenwoordiger in de EU aanwijzen als de AVG op hen van toepassing is. De vertegenwoordiger van YouLend Limited en YL I Limited in de EU is YouLend GmbH.

Deze Privacyverklaring valt onder onze Gebruiksvoorwaarden.

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG) en de UK Data Protection Act 2018 en alle andere wetgeving die de AVG vervangt in de VK.

2. Contactgegevens

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring. U kunt contact met ons opnemen via e-mail naar dpo@youlend.com. Aanvullende informatie kunt u vinden op www.youlend.com.

3. Persoonsgegevens verzameld door YouLend

Persoonsgegevens zijn informatie over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die informatie (op zichzelf of in combinatie met andere informatie) (de "Betrokkene").

YouLend zal mogelijk de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

• Gegevens die u ons geeft

U kunt ons informatie geven als onderdeel van uw aanvraag of die van uw bedrijf, of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins. De informatie die u ons geeft, kan uw naam, adres, e-mailadres, identificatienummer, financiële informatie, informatie over kwetsbare omstandigheden waarover u ons vertelt, of andere persoonlijke informatie omvatten.

• Gegevens die we over u verzamelen

We verzamelen gegevens over uw transacties met ons, inclusief eventuele bankkaarten of -rekeningen.

We kunnen technische informatie verzamelen, waaronder het internetprotocol ("IP") dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw inloggegevens en informatie over het besturingssysteem.

Telefoongesprekken die u met ons voert, kunnen worden opgenomen en deze opnames kunnen worden gebruikt voor trainingsdoeleinden of om te voldoen aan onze wettelijke vereisten. Alle gegevens die tijdens het gesprek worden verstrekt, zullen worden gebruikt en bewaard in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

• Informatie die we uit andere bronnen ontvangen

We werken nauw samen met derde partijen (bijvoorbeeld zakenpartners, introducers, onderaannemers in technische betaal- en leveringsdiensten, analysediensten, kredietreferentiebureaus en fraudepreventiebureaus) en kunnen van hen informatie over u ontvangen. Dit omvat informatie over uw achtergrond en geschiedenis, inclusief krediet- en strafbladinformatie, evenals informatie over hoe u onze producten en diensten gebruikt.

4. Hoe YouLend persoonsgegevens gebruikt, openbaar maakt en verwerkt

4.1 Het leveren van onze diensten

Wanneer u financiering aanvraagt, gebruiken we uw persoonsgegevens om uw identiteit te controleren en te beslissen of we uw aanvraag goedkeuren en hoeveel financiering we u kunnen bieden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

• Te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen met betrekking tot alle YouLend-producten die u gebruikt.

• U te voorzien van diensten voor klantondersteuning en u te helpen begrijpen hoe u onze producten en diensten kunt gebruiken.

Onze rechtsgrondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Contractuele verplichtingen tussen u en ons (of uw bedrijf en ons) uit te voeren.

Gerechtvaardigde belangen (we moeten efficiënt zijn in hoe we aan onze verplichtingen voldoen en we willen u goede producten en diensten leveren).

Wettelijke verplichtingen.

4.2 Bescherming tegen financiële criminaliteit

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw identiteit te controleren en ter bescherming tegen fraude, witwassen van geld en andere financiële criminaliteit. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om ons te helpen de financiële omstandigheden van uw bedrijf beter te begrijpen en het risico op financiële criminaliteit in verband met uw YouLend-financiering te beheersen.

Onze rechtsgrondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wettelijke verplichtingen.

4.3 Marketing

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

• U te voorzien van informatie over andere producten of diensten die wij aanbieden.

• U te voorzien van informatie over de promoties of aanbiedingen van onze partners waarvan wij denken dat u hierin geïnteresseerd zou kunnen zijn.

• Partners en andere organisaties toe te staan om u informatie te verstrekken over hun producten en diensten.

• De effectiviteit van onze marketing en advertenties te meten of begrijpen, en u relevante advertenties aan te bieden.

• Uw mening te vragen over onze producten en diensten.

Waar de nationale wetgeving dit toestaat, gaan we ervan uit dat u wilt dat wij contact met u opnemen met informatie over producten, diensten, aanbiedingen en promoties van YouLend. Wanneer de nationale wetgeving van ons eist dat wij uw toestemming verkrijgen voor het verzenden van directe marketingberichten, zullen we dit van tevoren doen.  U kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van marketinginformatie of het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door ons te e-mailen op dpo@youlend.com.

Onze rechtsgrondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Gerechtvaardigde belangen (het versturen van business-to-business marketing, ontwikkelen van onze producten en diensten, ervoor zorgen dat onze marketing relevant is voor uw belangen en efficiënt te zijn in hoe we onze wettelijke en contractuele verplichtingen vervullen).

Toestemming (waar we wettelijk verplicht zijn om uw toestemming te vragen voor business-to-business marketing).

4.4 Verbeteren van onze dienstverlening

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om ons te helpen de diensten die we aanbieden verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Onze rechtsgrondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Gerechtvaardigde belangen (te begrijpen hoe onze producten worden gebruikt, zodat we nieuwe producten kunnen ontwikkelen en bestaande producten kunnen verbeteren).

4.5 Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, afdwingen van onze rechten en andere juridische toepassingen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

• Te delen met andere organisaties (bijvoorbeeld overheidsinstanties, rechtshandhavingsinstanties, belastingdiensten en fraudebestrijdingsinstanties).

• Als dit nodig is om aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen (bepaalde landen vereisen bijvoorbeeld dat we inzicht hebben in kwetsbaarheidsbehoeften waarvoor extra ondersteuning nodig kan zijn).

• In verband met rechtsvorderingen.

• Om criminaliteit te detecteren of te voorkomen.

Soms zijn we wettelijk verplicht om u te vragen informatie over andere mensen te verstrekken. We kunnen u bijvoorbeeld vragen om uitleg over uw relatie met iemand die terugbetalingen heeft gedaan voor uw YouLend-financiering. Wanneer u of uw bedrijf ons persoonsgegevens over andere mensen verstrekt, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens verwerken.

Onze rechtsgrondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Contractuele verplichtingen tussen u en ons (of uw bedrijf en ons) uit te voeren.

Gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld om YouLend te beschermen tijdens een juridisch geschil).

Zwaarwegend algemeen belang (als we gevoelige persoonsgegevens van u verwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten die op ons van toepassing zijn).

Wettelijke verplichtingen.

5. Geautomatiseerde verwerking

Tijdens het leveren van producten en diensten aan u kunnen wij automatische verwerken, inclusief profilering, toepassen op uw persoonsgegevens. Dit betekent dat we computersoftware of voorspellende analyses gebruiken om omstandigheden automatisch te evalueren om risico's te identificeren of om bepaalde uitkomsten te voorspellen.

Voorbeelden van dit type verwerking zijn het automatisch berekenen van financieringslimieten, het verkrijgen van kredietreferentiecontroles en de beoordeling van accountactiviteit om financiële criminaliteit te detecteren en te voorkomen.

Profilering is een handig hulpmiddel omdat we proberen de Betrokkenen die onze diensten gebruiken, en hun specifieke behoeften in meer detail te begrijpen. Het geeft ons de mogelijkheid om persoonlijke informatie te gebruiken om onze marketing en ons productaanbod aan te passen, maar ook om ervoor te zorgen dat we eerlijke klantresultaten behalen.

U hebt het recht om u af te melden voor profilering voor marketingdoeleinden.

6. Opslaan van persoonsgegevens

Door u producten of diensten aan te bieden, creëren we records die uw informatie bevatten, zoals accountrecords, activiteitenrecords en financieringsrecords. Records kunnen worden bewaard op verschillende media en formaten (fysiek en/of elektronisch).

We beheren onze gegevens om ons te helpen onze diensten te verlenen (bijvoorbeeld om operationele redenen, zoals het afhandelen van eventuele vragen met betrekking tot uw account) en om te voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten. Records helpen ons aan te tonen dat we aan onze verantwoordelijkheden voldoen en om te bewaren als bewijs van onze zakelijke activiteiten.

Bewaartermijnen voor records worden bepaald op basis van het type record, de aard van de activiteit, het product of de dienst, het land waarin het YouLend Group-bedrijf is gevestigd en de toepasselijke lokale wettelijke of reglementaire vereisten.

Normaliter bewaren we rekeninggegevens gedurende ten minste vijf jaar nadat onze relatie is beëindigd, terwijl andere gegevens voor kortere perioden worden bewaard. Bewaartermijnen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd op basis van zakelijke of wettelijke en reglementaire vereisten.

Bij uitzondering kunnen we uw gegevens voor langere perioden bewaren, met name wanneer we vernietiging of verwijdering moeten uitstellen op basis van een bevel van de rechtbank of een onderzoek door wetshandhavingsinstanties of onze toezichthouders.

7. Delen van uw persoonsgegevens

Wij delen uw gegevens met de volgenden:

7.1 Bedrijven die diensten aan ons leveren

Dit zijn bedrijven die ons helpen bij het leveren van diensten waar u gebruik van maakt en die daartoe gegevens over u moeten verwerken.  Deze omvatten:

• Analytische, Ken Uw Klant (KYC) en cyberbeveiligingsdienstverleners die helpen bij identiteitsverificatie of fraudecontroles. Deze aanbieders kunnen biometrische technologie gebruiken om te helpen u te identificeren als we dit niet met andere methoden kunnen doen. We zullen u altijd de vraag voorleggen voordat we dergelijke controles uitvoeren.

• Cloud computing-kracht-, -opslag- en -softwareleveranciers.

• Onze leverancier van business intelligence- en analyseplatforms.

• Bedrijven die ons helpen met functionele analyses.

• Bedrijven die ons helpen met marketing.

• Bedrijven die ons helpen met klantenondersteuning en het beheren van uw account.

• Bedrijven die ons bankdiensten en andere financiële diensten verlenen.

• Bedrijven die ons helpen met preventie van fraude en andere financiële criminaliteit.

7.2 Kredietreferentie- en fraudepreventiebureaus

Om uw aanvraag te verwerken, zullen wij uw persoonlijke informatie verstrekken aan externe partners, waaronder Experian en CIFAS, en zij zullen ons informatie geven over uw bedrijf en informatie over mensen die verbonden zijn met het bedrijf, zoals een bedrijfseigenaar of directeuren. Deze controles voeren wij uit om fraude en witwaspraktijken op te sporen en te voorkomen.

Gedurende de periode dat u een actief account bij ons heeft, kunnen deze partners, bijvoorbeeld Experian, periodieke zoekopdrachten uitvoeren en ons informeren over eventuele wijzigingen in uw bedrijf of de mensen die verbonden zijn met uw bedrijf, die we mogelijk moeten onderzoeken als onderdeel van ons doorlopende beheer van uw account.

Meer informatie over de manieren waarop Experian persoonsgegevens gebruikt en deelt, is te vinden op https://www.experian.co.uk/legal/crain/.

Meer informatie over de manieren waarop CIFAS persoonsgegevens gebruikt en deelt, evenals de mogelijke gevolgen als fraude wordt bevestigd, is te vinden op https://www.cifas.org.uk/fpn.

7.3 Iedereen voor wie u ons toestemming geeft om uw informatie met hen te delen

Dit kunnen mensen zijn die u heeft gevraagd om u te vertegenwoordigen, zoals advocaten.

7.4 Onze partners

We kunnen informatie over uw aanvraag en eventuele financiering delen met de partner die u bij YouLend heeft geïntroduceerd.

7.5 Rechtshandhaving en andere externe partijen

We kunnen informatie over u delen met:

• Autoriteiten die financiële criminaliteit, witwassen van geld, terrorisme en belastingontduiking opsporen en stoppen als wij daar bij wet toe verplicht zijn, of als het om andere redenen noodzakelijk is.

• De politie, rechtbanken of geschillenbeslechtingsinstanties, indien nodig.

• Andere banken, om te helpen bij het opsporen van geld als u slachtoffer bent van fraude of andere misdrijven, of als er een geschil is over een betaling.

• Eventuele andere derden waar nodig, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

7.6 Schuld kopers

Als u een lening bij ons niet nakomt, kunnen we uw contactgegevens delen met schuldkopers.

7.7 Bedrijven binnen de groep

We kunnen informatie over u delen binnen de YouLend Group.

We kunnen uw gegevens ook delen met mensen van andere bedrijven als we de structuur van de YouLend Group wijzigen, fuseren met een ander bedrijf of worden overgenomen door een ander bedrijf.

8. Informatie overdragen naar het buitenland

We kunnen uw informatie overdragen aan organisaties in andere landen (inclusief aan andere bedrijven binnen de YouLend Group) met dien verstande dat iedereen aan wie we de informatie overdragen deze zal beschermen op dezelfde manier als wij en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In het geval dat we informatie doorgeven aan landen buiten het VK en de EER (waaronder landen in de Europese Unie, evenals IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), zullen we dit alleen doen wanneer:

• Er op nationaal niveau is besloten dat het land of de organisatie waarmee we uw informatie delen uw informatie adequaat zal beschermen;

• De overdracht is geautoriseerd door de relevante gegevensbeschermingsautoriteit; en/of

• We een contract hebben gesloten met de organisatie waarmee we uw informatie delen om ervoor te zorgen dat uw informatie adequaat wordt beschermd.

9. Cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om gegevens te verzamelen en te gebruiken als onderdeel van de diensten die we leveren.  Net als veel technologiebedrijven gebruiken we deze gegevens om de beste ervaring te bieden en om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Meer informatie over onze Cookie Verklaring is beschikbaar op https://youlend.com/cookiepolicy.

10. Welke rechten heeft u?

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.  Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via dpo@youlend.com. Uw rechten omvatten het recht om:

• Alle gegevens over u te controleren wanneer u van mening bent dat ze onjuist zijn en ons redelijke stappen te laten ondernemen om deze voor u te corrigeren.

• Geïnformeerd te worden over hoe wij uw gegevens verwerken.

• In bepaalde situaties, te verzoeken persoonsgegevens over u te laten verwijderen.

• Toegang tot de persoonsgegevens die door ons in de loop van onze relatie met u over u zijn verzameld, en kopieën daarvan, te verkrijgen (gratis, indien dat in de situatie redelijk is voor ons).

• Uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld directe marketing.

• Bezwaar te maken tegen besluiten die op geautomatiseerde wijze worden genomen en die rechtsgevolgen voor u hebben of die op soortgelijke wijze aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

• Bezwaar te maken in bepaalde andere situaties tegen onze verdere verwerking van uw persoonsgegevens.

• Op andere wijze onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, in bepaalde omstandigheden.

• Het recht om uw persoonsgegevens te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen (indien het voor ons redelijk en proportioneel is om dit te doen).

• Het recht om een klacht in te dienen als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw gegevens zijn omgegaan. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw klacht behandelen, kunt u de zaak voorleggen aan een toezichthoudende autoriteit:

o In het Verenigd Koninkrijk – The Information Commissioners Office (ICO). Ga voor meer informatie naar https://ico.org.uk.

o In de EU – U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont.  De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de activiteiten van YouLend GmbH is het Beierse staatsbureau voor gegevensbeschermingstoezicht (BayLDA). U kunt contact met hen opnemen via postelle@lda.bayerb.de.

11. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Door uw informatie aan ons te verstrekken, gaat u akkoord met het gebruik van de informatie zoals uiteengezet in dit Privacyverklaring.

We kunnen dit Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen door de wijzigingen op deze pagina te plaatsen. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie op onze website. Wanneer we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit Privacyverklaring, die, naar eigen goeddunken, van invloed kunnen zijn op uw persoonsgegevens, zullen we u hiervan op passende wijze op de hoogte stellen, afhankelijk van de omstandigheden.

Als u onze website en onze diensten blijft gebruiken na eventuele wijzigingen in dit Privacyverklaring, betekent dit dat u akkoord gaat met de betreffende wijzigingen.